במקום לשאול

כמה היה אתמול? כמה היה אתמול? כמה היה אתמול? כמה היה אתמול?
תתחילו לספור מהיום

תעשו אחד ועוד אחד ותתחילו
להשקיע חכם, מפסיקים לדמיין
ומגדילים את סיכויי התשואה!

במקום לשאול

כמה היה אתמול?
תתחילו לספור מהיום

תעשו אחד ועוד אחד ותתחילו
להשקיע חכם, מפסיקים לדמיין
ומגדילים את סיכויי התשואה!

וכמה יהיה מחר?